IP: 3.92.91.54
Aktif : 20
Bugün : 73
Toplam : 422248
 
Ana Sayfa
PROGRAMLAR
GÜNCELLEME
REFERANSLAR
HAKKIMIZDA
İLETİŞİMProgramlar / Medisis 2.0


Özel Hastane Otomasyon sistemlerinde karşılaşılan sorunlar ve Medisis Hastane Otomasyon Sisteminin sunduğu çözümler;

Son dönemlerde özel hastanecilikte çok büyük değişimler meydana gelmiştir. Önceleri genellikle hastalar özel hastane veya kliniğe başvururlar, yapılan hizmetlerin karşılığını öderlerdi. Buradan doktorlara primleri ödenirdi ve basit çözümlerle sorunlar giderilebilmekteydi. Ancak son dönemlerde sağlık sektöründe meydana gelen değişimlerle çok farklı ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır.

SORUN: Özel hastaneler artık hem resmi hastalara bakabilmekte, hem ücretli hastalara, hem de özel sağlık sigortalı hastalara bakabilmektedir. Burada şu sıkıntı ortaya çıkmaktadır. Her kurum kendisine ayrı bir fiyat listesi uygulanmasını istemektedir. Hatta iş daha da griftleştirilmekte, birden fazla listenin değişik kombinasyonlarının uygulanması gerekmektedir. Örnek verecek olursak:

A sigorta şirketi TTB fiyat listesinde Laboratuvar işlemlerinde % 30, Radyoloji ve tomografi işlemlerinde % 25, muayenelerde % 50, konsültasyonlarda % 45, endoskopik işlemlerde % 40 indirim yaptıktan sonra hastanenin cari fiyat listesiyle karşılaştırın, hangisi daha düşükse o fiyatı uygulayın demektedir. Bununlada yetinmeyip hastaya göz muayenesi yapılırsa listeye bakılmayıp bu muayeneden 35.000.000 TL alınmasını bildirmekte, yatak ücretlerinde sağlık bakanlığı (bütçe uygulama talimatı fiyatları) fiyat listesinin kullanılmasını istemekte, fizik tedavi işlemlerinde de TTB katsayısının 15 katının alınmasını istemekte, bunlara ilaveten katarakt gibi paket işlemlerde içeriğine bakılmaksızın paket fiyat vermekte, buna ilaveten epilasyon uygulamasını sigorta şirketinin ödemediğini bildirmekte, bununlada yetinmeyip hastaya iv injeksiyon yapılırsa günde 2 kereden fazlasını karşılamadığını bildirmektedir. Hastaların ödeme payı % 20 olarak belirlenirken bazı hizmetler için diyebilmektedir ki: hastada 3.000.000 TL alınacak, kurumdan 5.000.000 TL alınacak.
Bu sorun şu anda bir çok özel sağlık kuruluşunda ellerde listelere bakılarak ve bu işle ilgilenen elemanın dikkatli olması ve doğru karar vermesi ile çözülmektedir.

MEDİSİS ÇÖZÜM: Kurum anlaşması ekranında yukarıdaki sorun tamamen çözülmektdir. Hizmetler liste bazında gruplandırılabilmekte ve her tür formülasyon bir kez tanımlanmaktadır. Vezne ekranında kasiyer sadece hastanın kurumunu seçmekte ve gerisini MEDİSİS’e bırakmaktadır. Kuruma göre gerekli bütün istenen karşılaştırmalar ve indirimler yapılmakta, hastaya ve kuruma kendi payları yazılmaktadır. Her tür fiyat farklılıkları, özel durumlarla kasiyer ilgilenmemekte, hatta bilmesine gerek bile olmamaktadır.

SORUN: Özel hastanelerde birden çok fiyat listesi kullanımı gerekmektedir. Ancak burada bir sorun vardır. Fiyat listelerinden Türkiye’ de standart olarak kullanılan TTB ve Bütçe Uygulama Talimatı Fiyat listelerinde hizmetlerin adları farklıdır. Hastanenin kullandığı cari fiyat listesinde de farklı olabilmektedir. Bazı durumlarda iki farklı listenin karşılaştırılması yapılmalı, hatta formüller kullanılabilmelidir. Örneğin:

Emekli sandığı mensubu bir hastadan hastane cari fiyat listesi – bütçe uygulama talimatı fiyat listesi farkını alıp % 20 indirim yapmakta, kurumuna ise bütçe uygulama talimatı fiyat listesini fatura etmek istemektedir. Burada listelerdeki isimlerin ve kodların farklılıkları sorun oluşturmaktadır.

MEDİSİS ÇÖZÜM: Hastanede yapılan hizmetler kendi isimleri ile adlandırılmakta, buna ilaveten her fiyat listesi için aynı hizmete farklı kod ve ad verilebilmekte ve böylece karşılaştırmalar sorunsuz olarak yapılabilmektedir.

SORUN: Doktor hakedişleri. Özel hastanelerde doktor hak edişlerinin hesaplanması çok karışık bir iştir. Çünkü A doktoru aynı hizmetten % 40 hak ediş alırken B doktoru % 25 hak ediş alabilmekte, hatta C doktoru hastadan alınan ödemeye bakılmaksızın o hizmetten 10.000.000 TL hak ediş alabilmekte, buna ilaveten geriye kalan bütün doktorlar o hizmetten % 30 hak ediş alabilmektedir. Sorun bununla da bitmemektedir. A doktoru o dönem için doldurma hakediş sistemi ile çalışmakta 2.000.000.000 doldurma hakediş almakta, B doktoru ise 500.000.000 fiks ile başlayıp hizmetlerden kazandığı hakedişleri bu fiksin üstüne eklemektedir. Sorun bununlada bitmemektedir. Diyelim A doktoru 2.000.000.000 doldurma hakedişle çalıştı ve o dönemde 1.950.000.000 hakediş kazandı. Doldurma sistemle çalıştığı için 2.000.000.000 TL aldı. Yalnız bu dönem içinde hastaların kurumlarından tahsil edilecek alacaklar var. Buradan da doktora 100.000.000 hekediş düşüyor. 2 ay sonra kurumdan tahsil yapılınca doktora 100.000.000 hakediş geçerse burada hata oluşuyor. Çünkü eğer o para o ay içinde alınsaydı doktorun hakedişi 2.050.000.000 olacaktı. Bunu tek tek takip etmek gerekir. İşlem bazında yapılacağı için elle takibi imkansızdır. Otomasyon sistemleri de bu konuda yetersiz kalmaktadır. Buna benzer bir sorun da şu şekilde olmaktadır. Örneğin bir hasta gece nöbetinde doğum için yatırıldı. Hastayı o geceki doktor nöbette doğum yaptırdı. Ancak hastadan henüz tahsilat yapılamadı. Doktor sabah giderken nöbet parasını alacak, ancak hasta ertesi gün gündüz kasasında taburcu edilecek. Doğumu yaptıran doktora hakediş verilecek, ancak o gün için değil, nöbetinin içinde verilmesi lazım. Çünkü doldurma ile çalışıyorsa, ertesi gün çıkış yapılınca tekrar doktora hakedişi haksız yere verebilirsiniz. Bunun takibinde de çok fazla dikkat gerekmektedir.

MEDİSİS ÇÖZÜM: Doktorlar işlemi hangi dönemde yapmışsa veya hangi nöbette yapmışsa program o dönemin hakedişini kontrol etmekte, doldurmanın altında kalmışsa, doktora hakediş yazmamakta veya üstüne çıkan kısmını yazmaktadır. Doktorun tutmadığı bir nöbet seçilememekte, gündüz çalışıyor, nöbet tutmuyorsa nöbet işlemi olarak işlenememektedir. Veya gündüz tahsilat yapılsada işlem gece yapılmışsa doktorun nöbetindeki hakedişinin içinde kalmakta veya geçiyorsa doktorun hesabına geçen kısmı eklemektedir.


Burada bahsedilen sorunlar genellikle özel hastanelerde en fazla sıkıntı çekilenleridir. Bunun dışında MEDİSİS pek çok çözüm üretmekte ve gün geçtikçe gelişime açık bir yapıyla değişebilmektedir.

 
© 1992 - 2024 Point Bilgisayar, Her hakkı saklıdır.