Lütfen dikkatle okuyunuz!

Aşağıdaki soruları cevaplandırmakla firmamıza, şahsınız ve vasıflarınız hakkında kısaca bilgi sağlamış olacaksınız. İşe alınmaya esas olabilecek bu formda verilen bilgilerin doğru olmaması veya istenilen bilginin gizlenmesi, tazminatsız ve ihbarsız olarak görevinize son verilmesi için yeter sebep teşkil edecektir. Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Fotoğraf eklemek için tıklayınız


TL/Ay - Net

Formdaki sorulara verdiğim cevapların tam ve doğru olduğunu, bu bilgilerin yukarıdaki açıklamalar nezdinde kullanılmasını açıkça kabul ettiğimi ayrıca işe alınmam durumunda zaman içinde değişecek olan bilgileri en geç 2 gün içinde yazılı olarak bildireceğimi, hakikat dışı veya eksik bir beyanımın anlaşılması halinde, herhangi bir ihbara ve tazminata gerek olmaksızın işime son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir hukuki takip, iddia ve talepte bulunmayacağımı veyahut hakikat dışı ve eksik beyanımla işe alınmamdan dolayı şirketin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi, işe alınmam halinde Özel Hayat Hastanesi Personel Yönetim Prosedürü’ ne, şirket içi talimatlarına ve uygulamalarına uygun çalışmayı kabul ettiğimi, şimdiden kabul ve beyan ederim.

Firmamıza Başvuruda Bulunduğunuz İçin Teşekkür Ederiz.